سادات خیرگو

خیرگو-علامرودشت-لامرد-فارس-سادات خیرگو

سادات خیرگو

خیرگو-علامرودشت-لامرد-فارس-سادات خیرگو

سادات خیرگو

خیرگو ای زادگاه خوب من

پیام های کوتاه

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

بنام خدا 

به سادات خوشنام خیرگو سلام

دگر پیرو راه و خط امام

سلامم به جمع شماها همه

بزرگان نسل بنی فاطمه